DE FRIESE NATUUR OP Z'N MOOIST! MOAIER WURDT IT NET!

Onze Partners


Gaasterland Trail wordt mede mogelijk gemaakt door:

It Fryske Gea

It Fryske Gea


Organisatie die de natuur en het cultureel erfgoed in de provincie Friesland beheert en beschermd.

Staats Bosbeheer

Staatsbosbeheer


Beschermt en ontwikkelt het groene erfgoed van Nederland en richt zich erop dat huidige en toekomstige generaties de vele belangrijke waarden van de natuur kunnen beleven.

Wetterskip Fryslân

Wetterskip Fryslân


Draagt zorg voor alle dijken in en om de provincie Friesland en is verantwoordelijk voor het oppervlaktewater.

natuurmonumenten

Natuurmonumenten


Natuurmonumenten is dé beweging van mensen met hart voor de natuur. Zij willen mensen, van jong tot oud, in het hart raken en de fascinatie voor de natuur delen met en via hun achterban. Zij activeren mensen om buiten in de natuur iets geweldigs te beleven.

fm

De Fryske Marren


Fusiegemeente waarvan het grootste gedeelte ligt binnen het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslan.